God aanraken?

Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur
Paul Moyaert over begrijpen wat religieuze symbolen zijn en wat ze dagelijks met ons ‘doen’
Het verlies van betekenis

Het moderne wereldbeeld maakte de klassieke godsbeelden voor velen onmogelijk. Waar het geloof in een aanvaardbaar godsbeeld verdwijnt, verliezen ook andere symbolen van goddelijke aanwezigheid, beelden en liturgie, hun betekenis. Zelfs voor gelovigen.

Behoefte aan beelden

Toch heeft Godsgeloof een onstelpbare behoefte aan beelden, woorden en gebaren die de weg vrijmaken voor een oprechte en zinvolle ‘aanraking’ met het onzichtbare, maar aanwezig goddelijke in onze wereld.

Wat doen symbolen met ons?

Welke religieuze symbolen kunnen voor onze tijdgenoten wel of niet ‘werken’? Paul Moyaert wijst ons naar de grond van de zaak: begrijpen wat symbolen zijn en wat ze dagelijks met ons ‘doen’, vaak zonder dat we het goed beseffen, is een eerste stap. Omdat symbolen tot de kern van ons menszijn behoren, kan ook religieuze ervaring zich niet anders dan symbolisch uitdrukken. Welke vereisten stelt een bijbels-christelijk godsgeloof aan zijn symbolen? Helpt het bijbelse beeldverbod ons hier het juiste symbolische spoor te vinden?

Woorden om te verbeelden

Het gaat hierbij niet alleen om materiële beelden. Ook de godsnamen, de woorden van gebed en liturgie, zijn symbolen. Hebben die vastgelegde godsbeelden, ‘geloofswaarheden’, hun verwijzende kracht niet verloren? En moeten we op zoek naar andere symbolen om het waardevolle en heilige dat we ervaren als ‘van elders geschonken’, te verbeelden? Welke beelden zijn dat?

Prof. em. dr. Paul Moyaert is psycho-analyticus, schreef talloze artikels en boeken over filosofische, psychoanalytische en religieuze thema’s.

Wanneer? Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent + naam/namen van de deelnemer(s)
Inschrijven? via email: dani.leroy@skynet.be + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)

Kon je het bedrag niet op tijd overschrijven, geen zorg, ook welkom. Betalen ter plaatse kan

Dominicus Gent

Dominicus Gent

Bekijk alle berichten

Abonneer u op de nieuwsbrief van Bijlichten

Schrijf nu in

* indicates required