Grootouderkring (tekstversie)

Het is een hemels geschenk om grootmoeder en grootvader te mogen zijn. De cirkel van verbondenheid tussen generaties verankert zoveel warme energie. De zorg om dat nieuwe leven vertedert. Het koestert altijd weer het verlangen en de hoop naar het goede, het ware en het schone in dat groeiend mens-zijn.

Veranderende evenwichten

Het biedt een zeker comfort om als grootouders vanuit de zijlijn te mogen aanwezig zijn. De eerste veilige hechtingsbron voor de kinderen groeit in het verband met hun eigen ouders. En het zijn onze kinderen die zelf aan het roer staan van het grote opvoedingsavontuur. We duimen, we staan paraat, we ondersteunen… binnen de wegen die door deze generatie wordt gekozen en gegaan. Het is voor een grootouder balanceren in veranderende evenwichten: wanneer geven en wanneer durven loslaten?

De samenleving waarin onze kleinkinderen groot worden, ziet er anders uit dan wat ooit was. En dat diepe verlangen naar een schoon en goed leven in vrede te willen doorgeven. Vrede voor elk wezen dat willen we precies brengen. En zo komen we als grootouder terecht bij ons eigenste bronnen. Voorbij het materiële bestaan blijft de lokroep om woorden te geven aan wat blijvend inspireert. En we willen die inspiratie ook delen en er in alle openheid van getuigen.

Een bevrijdende lezing van de Bijbel

De grootouderkring kiest ervoor om die Bijbelse vertellingen door te geven vanuit een bevrijdende lezing. We blijven ver weg van grote dogma’s, schuldinductie en angstscenario’s. Niet omdat we blind zijn voor wat verkeerd loopt of wat fout was… We brengen de kleinkinderen een lezing van hoop en vertrouwen ondanks alle nare dingen die gebeuren. We laten het liefdevol verlangen klinken om zo het grote leven tegemoet te gaan.

Zoveel verhalen nodigen de kinderen uit om zich te identificeren met mensen en gebeurtenissen. Hoe kwam Jona in die walvis terecht? Wat gebeurde er toen de 12-jarige Jezus verdwenen was in de tempel? En was Jezus een wonderdokter toen hij de lamme genas? Hoe droeg Jozef zorg voor moeder Maria en haar kind?

Een spiegel voor het eigen leven

Het zijn allemaal maar vertelsels…. vertelsels in een groot oud boek. Toch is er iets bijzonder met dat boek: je kan het altijd met andere ogen bekijken en met andere oren beluisteren. Wij, als grootouders, kiezen voor een benadering waarin beelden van het Rijk Gods een spiegel zijn voor ons eigen leven.

De verhalen staan ook niet op zichzelf, maar horen in een jaarcyclus thuis, tussen Kerstmis en Pasen. Het vieren met rituelen en symbolen binnen die cyclus, spreekt tot de ziel, en wekt schoonheid en verstilling op. Hiervoor komen we samen in een kring van kinderen en ouders. Het is zalig om samen te mogen vieren dat er meer is.

En het is onze ervaring dat de kleinkinderen openheid en verwondering tonen. Misschien zijn deze geschenken blijvende zaadjes voor hun eigen toekomst.

Bekijk je liever de video? > KLIK HIER
Wat sprak je aan? Deel het met de online community… Schrijf hieronder je commentaar >

Linda De Wilde

Linda De Wilde

Bekijk alle berichten

Voeg commentaar toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer u op de nieuwsbrief van Bijlichten

Schrijf nu in

* indicates required